Privacybeleid


Een webshop maken is een hele onderneming. Deze webshop is ontstaan vanuit mijn hart, maar met weloverwogen producten en met advies dat grond kent uit eigen ervaringen én onderbouwd is met kennis.

Elisbeth heeft deze dan ook ter goeder trouw gemaakt.  Ik kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.
Als zaakvoerder maak ik de keuzes die op die moment voor mij het meest juist blijken. De gegevens kunnen dan ook aangepast of aangevuld worden, wanneer de leverancier zijn informatie wijzigd.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Elisbeth jouw gegevens verwerken. In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Elisbeth jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Elisbeth beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van je persoonsgegevens.


1. Bescherming Persoonsgegevens

Bij bestelling op deze webshop sta je als klant uitdrukkelijk toe dat je gegevens verwerkt worden. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en betalingen. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens de bestelling.
Bij een éénmalige bestelling worden je gegevens bijgehouden voor de duur die nodig is om de betaling te ontvangen en je bestelling te leveren.
Wanneer je ervoor kiest om je te registreren op de webshop, worden je persoonsgegevens bijgehouden tot op het ogenblik je ervoor kiest om je gegevens te verwijderen.

Elisbeth zal je persoonsgegevens niet overmaken aan derden. Je kan ten allen tijde je gegevens inkijken en laten aanpassen of verwijderen.

2. Het gebruik van cookies

De webshop van Elisbeth maakt gebruik van zogenaamde cookies, dit zijn kleine stukjes informatie die naar je browser gestuurd worden zodat we terugkomende gebruikers kunnen identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat je jezelf voortdurend kenbaar moet maken en staat Elisbeth toe om je een persoonlijke versie van de webshop aan te bieden.

Elisbeth verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. De enige gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die jij zelf verzendt bij plaatsen van een bestelling of het aanmelden voor de nieuwsbrief.

Het staat je vrij om je computer zodanig in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het kan zijn dat je in dat geval bepaalde onderdelen van de webshop niet of slechts gedeeltelijk kan raadplegen. 

3. Veiligheid

Als wij je gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingsmethoden die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze website.


4. Communicatie per post

Als je je postadres via het web meedeelt, zullen wij dit alleen gebruiken om informatie of bestellingen te bezorgen die je hebt aangevraagd.


5. Communicatie via telefoon

Als je ons je telefoonnummer via het web meedeelt, zullen wij je alleen telefonisch of via tekstbericht contacteren als dit nodig is om je te informeren over vragen of bestellingen die je aangevraagd hebt.


6. Communicatie via e-mail

Als je ons je e-mailadres via het web meedeelt, dan kan je enkel via e-mail gecontacteerd worden met informatie over onze producten en diensten indien je hiervoor de expliciete toestemming hebt gegeven bij je bestelling of rechtstreeks aanmelden op de nieuwsbrief.
Je kan je ten allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief door helemaal onderaan in de email te klikken op ‘uitschrijven’.

Als je vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op via elisbeth@telenet.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij je contacteren alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.
Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je toegang wenst tot deze informatie of je wenst deze informatie te wijzigen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres.

 

Elisbeth (Ilse Collier)

Kleinaartstraat 11

3832 Ulbeek

0486185888

elisbeth@telenet.be